woensdag 7 december 2022

Marc Van Ranst haalt uit naar politicus van Vlaams Belang

Viroloog Marc Van Ranst heeft op sociale media fors uitgehaald naar politicus Chris Janssens van Vlaams Belang.

Politicus Chris Janssens (Vlaams Belang) had op Twitter een artikel uit een Vlaamse krant gedeeld, waarin VRT-journaliste Fatma Taspinar klaagt dat ze het gevoel heeft dat ze twee keer zo hard haar best moet doen.

Chris Janssens (Vlaams Belang) vind dat Taspinar geen reden heeft om dat te zeggen. “De VRT hanteert in haar personeelsbeleid quota voor allochtonen. Positieve discriminatie op basis van afkomst, ten nadele van autochtone Vlamingen. Stop dus met klagen, mens”, schreef hij op Twitter.

Viroloog Marc Van Ranst deelde de reactie van Janssens en schreef er zijn mening bij. “Janssens, wat ben jij toch een bijzonder akelige kerel in een bijzonder akelige partij. Dat continu opdelen van mensen in termen van autochtonen en allochtonen is gewoon een vileine poging om onze maatschappij te vergiftigen. Je zaait haat. Bah”, stond er op de Twitter van Van Ranst te lezen.

Laatste nieuws

Gerelateerd nieuws