vrijdag 9 december 2022

Peter De Roover (N-VA) wil het anders: “Van acute nood is geen sprake meer”

Maandag legt N-VA een nieuw wetsvoorstel neer in de Kamer. De partij wil in een aanslepende crisis meer zeggenschap geven aan het parlement.

“Nu is het zo dat de regering alles kan beslissen”, licht Peter De Roover van N-VA toe in Het Nieuwsblad. “Maar de coronacrisis duurt al zo lang dat er van een acute nood geen sprake meer is.”

“Voor alle duidelijkheid: wij zeggen niet dat de regering niet ogenblikkelijk moet kunnen ingrijpen bij een kernramp, een terreuraanslag of een pandemie”, zegt De Roover.

“Maar een toestand kan niet maandenlang zo acuut zijn dat er geen grondig debat over de aanpak kan plaatsvinden.”

N-VA wil dat wanneer een crisis maanden duurt het parlement de maatregelen moet goedkeuren. “Stel dat de regering een avondklok wil invoeren, dan moeten wij daarover kunnen stemmen, maar ook debatteren. Over ja of neen, maar ook over de uren wanneer die eventueel ingaat.”

Laatste nieuws

Gerelateerd nieuws